modul adobe photoshop


Modul Adope Photoshop CS -

Pertandingan Powerpoint

PROGRAM KILATAN ICT


Objektif - Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan ICT
Mengilatkan semula kemahiran ICT

Pengisian - KURSUS PENYUNTINGAN IMEJ DIGITAL ADOBE PHOTOSHOP
KURSUS MICROSOFT OFFICE POWER POINT
PERTANDINGAN MICROSOFT OFFICE POWER POINT
KURSUS MEMBINA LAMAN WORDPRESS

Sasaran Peserta - Pelajar Ting. 3

Disediakan oleh,
MASTURA MUSTAPA
FS SMK BERANGAN


SchoolNet diperluas ke Johor

Infrastruktur fiber optik beri pelajar, guru pengalaman gaya hidup digital

KELMARIN adalah hari bersejarah bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Pasir di Muar, Johor kerana dilawati Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran. Sekolah itu adalah satu-satunya sekolah di bawah projek SchoolNet yang dilengkapi infrastruktur fiber optik, di luar Lembah Klang.

Infrastruktur fiber optik itu membuka satu ‘lebuh raya jalur lebar’ yang menyediakan sekolah berkenaan dengan sambungan jalur lebar pada kelajuan 10Mbps. Infrastruktur fiber berkeupayaan menampung kelajuan yang lebih tinggi pada bila-bila masa bagi memberikan akses internet pantas untuk aplikasi yang memerlukan jalur lebar tinggi dan pemindahan data serta sidang video. Buat masa ini, infrastruktur itu dilaksanakan di lima sekolah di Cyberjaya, 20 sekolah di Putrajaya dan sebuah sekolah di Muar.

Sambungan jalur lebar juga merintis kemungkinan untuk masyarakat berhubung, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh dunia.

Selaku pembekal infrastruktur jalur lebar yang terbabit dalam projek itu, TM mempamerkan aplikasi pengajaran dan pembelajaran menggunakan jalur lebar berkelajuan 10Mbps seperti podcasting, sidang video dengan Sekolah Seri Puteri dan Portal SchoolZone. Pengurusan LAN turut dipamerkan bagi menguruskan infra struktur dan prasarana ICT di sekolah berkenaan.

SchoolNet yang dibangunkan pada 2004 dengan sasaran melengkapkan sehingga 10,000 sekolah di negara ini dengan akses internet jalur lebar itu adalah antara usaha memenuhi aspirasi kerajaan bagi mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan melahirkan masyarakat berasaskan pengetahuan.

SchoolNet adalah rangkaian persendirian maya yang menyediakan sambungan internet jalur lebar ke sekolah dan ia adalah pendekatan terbaru sistem pendidikan negara bagi menyediakan kemudahan pembelajaran melangkaui bilik darjah.

Idea projek SchoolNet itu dicetuskan Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi serta Kementerian Pelajaran. Susulan itu, GITN Sdn Bhd (GITN), anak syarikat Telekom Malaysia Berhad (TM) menawarkan pelbagai infrastruktur, perkakasan dan perisian kepada agensi kerajaan, diberi tanggungjawab sebagai pengurus projek bagi melaksanakan SchoolNet menerusi Rangkaian Persendirian Maya Internet (IPVPN).

GITN menawarkan infrastruktur melalui tiga jenis teknologi iaitu teknologi Talian Pelanggan Digital Asimetrik (ADSL), tanpa wayar dan Satelit Terminal Kecil (VSAT), yang menyediakan sambungan jalur lebar pada kelajuan sehingga 4Mbps.

SchoolNet menawarkan pelbagai aplikasi kepada penggunanya, termasuk aplikasi komunikasi elektronik seperti e-mel dan kumpulan berita, aplikasi akses jarak jauh, aplikasi pemindahan dokumen, aplikasi pengedaran maklumat dan aplikasi pencarian maklumat.

Melalui SchoolNet, pelajar di seluruh negara akan mendapat faedah daripada akses jalur lebar dan aplikasi internet. SchoolNet mewujudkan satu persekitaran pembelajaran lebih dinamik yang memberikan akses pantas kepada maklumat pendidikan online serta komunikasi interaktif.

Pelaksanaan SchoolNet ini mampu meningkatkan perkongsian ilmu dengan mengoptimumkan tenaga pengajar pakar di negara ini. Melalui teknologi ini, seorang guru pakar mampu mengajar sesuatu mata pelajaran melebihi daripada satu kelas di sekolah yang sama dan sekolah lain.

Selain itu, guru di sekolah SchoolNet boleh memanfaatkan infrastruktur berkenaan bagi mengubah bilik darjah mereka menjadi persekitaran menarik justeru dapat menambah minat pelajar terhadap pendidikan.

Bagi menjadikannya lebih menarik, portal web untuk SchoolNet yang dikenali sebagai SchoolZone, diperkenalkan pada 2008 bertujuan menjadi portal sehenti untuk komuniti sekolah berkenaan. Di portal web itu, pelajar dan guru boleh mendapatkan maklumat mengenai sekolah lain dan SchoolNet, berkongsi maklumat mengenai sekolah masing-masing dan berkomunikasi antara satu sama lain serta mengoptimumkan peranan guru berkemahiran di negara ini.

Dengan teknologi ini, seorang guru yang berkemahiran boleh mengajar sesuatu subjek kepada bilangan bilik darjah lebih banyak di sekolah sama dan sekolah lain. Portal SchoolZone untuk SchoolNet ini membolehkan guru berkongsi modul pembelajaran dan pengajaran interaktif sesama mereka.

Selain itu, komuniti sekolah juga boleh menggunakan portal itu untuk berkomunikasi dengan komuniti dari sekolah lain dalam lingkungan komuniti SchoolZone itu. Fasilitator SchoolZone akan melatih guru IT di sekolah berkenaan untuk memanfaatkan sepenuhnya portal SchoolZone itu.

Bagi memastikan SchoolNet dimanfaatkan sepenuhnya, pada Januari 2008, satu program sekolah angkat dengan kerjasama Kementerian Pelajaran dilaksanakan dan dikenali sebagai Teknologi Pembelajaran Dalam Sekolah GITN (GTL Schools).

Program GTL membabitkan 50 sekolah di seluruh negara, kebanyakannya di pedalaman dan luar bandar. Sekolah ini dipilih berdasarkan kadar penggunaan SchoolNet yang rendah.

Justeru melalui program ini, diharapkan sekolah berkenaan akan menggunakan sepenuhnya prasarana SchoolNet untuk penambahbaikan proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah masing-masing.

Bagi tujuan ini, sudut IT diwujudkan di makmal komputer sekolah terpilih, termasuklah menaikkan taraf komputer dan menyediakan lima komputer baru, kamera digital dan kamera Web/Headset kepada sekolah terbabit.

Sumber : Berita Harian Online

HASIL PELAJAR - ADOBE PHOTOSHOPSEKOLAH BESTARI

Apakah perbezaan antara sekolah yang sedia ada Sekolah Bestari?
Apakah Sekolah Bestari?
Mengapakah kita memerlukan Sekolah Bestari?
Siapakah yang mula-mula mengkonsepsikan Sekolah Bestari?Apakah perbezaan antara sekolah yang sedia ada Sekolah Bestari?

Apabila dilaksanakan sepenuhnya, ciri-ciri berikut akan dilihat pada sekolah yang telah menjadi sekolah bestari:
Semua murid berupaya belajar mengikut keperluan, kebolehan dan gaya pembelajaran masing-masing.
Guru akan mengadaptasi kurikulum kebangsaan yang luas dengan mengambilkira keperluan dan kebolehan murid supaya selaras dengan pengalaman murid.
Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk aktiviti pembelajaran, menggalakkan murid mengamalkan gaya pembelajaran akses kendiri, terarah kendiri dan berkadar kendiri dengan guru sebagai fasilitator untuk menggalakkan minat belajar secara berterusan.
Pentaksiran murid dijalankan secara berterusan dan digunakan untuk menggalakkan pembelajaran.
Pengetua atau Guru Besar sekolah akan bertindak sebagai pemimpin pendidikan dan disokong oleh sekumpulan tenaga pengajar yang profesional dan berkaliber.
Tahap penglibatan dan sokongan ibu bapa dan komuniti adalah tinggi. Contohnya, ibu bapa akan terlibat sama dalam menentukan program pembelajaran anak-anak mereka. Mereka juga akan membantu guru-guru yang memerlukan bantuan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti dalam dan luar bilik darjah serta lawatan sambil belajar.

Apakah Sekolah Bestari?

Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik sistemik dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat.
Komponen utama Sekolah Bestari adalah seperti berikut:
Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
Sistem Pengurusan Sekolah Bestari
Polisi
Sumber Manusia, Kemahiran dan Sikap
Teknologi
Proses
Komponen-komponen ini akan dinilai dan diubah untuk memastikan tahap kecekapan dan keberkesanan yang lebih tinggi.


Mengapakah kita memerlukan Sekolah Bestari?

Sekolah Bestari akan membantu negara melonjak ke Zaman Maklumat dengan membekalkan pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan masa hadapan negara.


Siapakah yang mula-mula mengkonsepsikan Sekolah Bestari?

Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula membangunkan konsep Sekolah Bestari pada tahun 1996, di bawah kepimpinan Tan Sri Dato' Dr. Wan Zahid Wan Mohamed, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia waktu itu.

Kelas & Latihan ICT Selepas Waktu Persekolahan

Sasaran Celik Komputer Tercapai

LIMA BELAS tahun dahulu, akhbar Utusan Malaysia menyiarkan berita futuristik - Pelajar bawa disket ke sekolah 2010.

Pada ketika itu, segelintir daripada kita terrfikir bahwa disket akan menggantikan buku. Lebih 'terlampau' lagi, ada yang mula musykil dengan peranan guru pada era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

Rupa-rupanya tidak jadi begitu - kerana sekarang baru kita benar-benar faham bahawa ICT hanya pengupaya dan alat kepada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Selang dua atau tiga tahun kemudian, disket sudah tidak relevan kerana kapasiti terhad. Maka, selepas itu muncul pula CD-ROM. Masa terus berubah, muncul pula pen drive, blue tooth danbroadband dan sebagainya - sehingga kita 'tak terkejar' akan kepantasan teknologi itu.

Kini, semuanya ada. Macam-macam ada. Yang pasti, peranan guru tetap nombor satu. Reka bentuk teknologi berubah dengan pantas, dan pengisian juga diubah suai dengan keperluan teknologi itu. Ada juga yang berpendapat sebaliknya, teknologi itu sendiri yang berubah mengikut perubahan kandungan. Waima apa pun, teknologi tetap berubah.

Apa yang saya rasai ialah aplikasi boleh diterima dengan cepat, tetapi tidak dengan integrasi. Mungkin pada 15 tahun yang lalu, kita tidak cukup pengetahuan bahawa aplikasi dan integrasi adalah dua disiplin ilmu yang berbeza. Kandungan pula adalah roh yang dikandung oleh aplikasi dan integrasi. Sungguh rumit dan banyak kerjanya.

Sebab itulah, banyak perdebatan yang meletakkan kepentingan kepada salah satu, atau gabungan dua, atau gandingan ketiga-tiganya - iaitu aplikasi, integrasi dan kandungan - oleh pelbagai cendekiawan yang pelbagai latar belakang ilmunya.

ICT merupakan komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Bukan sahaja ICT dapat membantu pelajar menimba ilmu tanpa batasan, tetapi menjadikan mereka lebih cekap dan cepat menyiapkan sesuatu tugasan.

Dengan beberapa perisian dan perkakasan yang sesuai, pekerjaan bukan sahaja menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih kemas, kurang berlakunya kesilapan bahasa, bahan boleh dimanipulasi sehingga menimbulkan impak yang tertentu serta menyeragamkan pemahaman tentang sesuatu perkara oleh pelbagai latar belakang khalayak.

Secara umumnya, program pembestarian sekolah telah berjaya mengatasi satu isu - celik komputer dan merapatkan jurang digital - atau aplikasi.

Perkara ini boleh dilihat kepada indeks penggunaan serta jumlah perdagangan IT dan transaksi komunikasi yang bertambah lebih sekali ganda dalam tempoh 10 tahun. Kita perlu mengambil kesempatan daripada pencapaian ini untuk memujuk para pemegang saham untuk terus melabur tenaga, masa dan sumber dalam usaha program pembestarian sekolah yang sedang giat berjalan sekarang melalui apa yang dikenali sebagai Jerayawara Pembestarian Sekolah.

Melalui pengamatan Program Jerayawara Pembestarian Sekolah di Pulau Pinang dan Pahang, maka dapat dirasai bahawa kesedaran ibu bapa untuk menyokong program ICT di sekolah anak masing-masing agak rendah. Hal ini kerana kedatangan ibu bapa yang agak mengecewakan.

Namun, hal ini tidak bermakna ibu bapa tidak tahu menahu langsung tentang ICT. Malah sebahagian ibu memberitahu mereka menggunakan Internet untuk menyebarluaskan produk perniagaan industri kecil dan sederhana mereka. Ada juga yang baru hendak berjinak-jinak dan menunjukkan minat yang luar biasa.

Hal ini membuktikan bahawa apa sahaja yang memudahkan, akan dapat diterima. Fenomenanya seperti kejayaan AirAsia melalui tempahan tiket dalam talian atau Maybank2U dalam transaksi perbankan.

Formula kejayaan yang sama itu boleh dikongsi bersama-sama dalam menjayakan program pembestarian sekolah, khususnya yang melibatkan ibu bapa dan ketua masyarakat setempat.

Kejayaan bersama ini seharusnya melibatkan masyarakat, sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia, pegawai pendidikan di negeri dan pihak industri.

Sejauh mana penglibatan pihak yang disebutkan ini sangat kritikal untuk mewujudkan pertautan yang seimbang, sejajar dengan hasrat memupuk agenda ICT merentas cara hidup.

Dalam edisi rangka kerja sekolah bestari 2005 - 2020, terdapat empat objektif yang hendak dicapai menjelang tahun 2020 iaitu akses kepada pendidikan berkualiti, bahan P&P yang berkualiti untuk semua, mengecilkan jurang maklumat dan pembangunan sumber tenaga manusia melalui ICT.

Setelah melalui tiga gelombang sebelum ini - perintisan (1999-2002), pasca perintisan (2001-2005) dan pembestarian sekolah (2005-2010), didapati sebahagian daripada odisi itu sudah tercapai, khususnya usaha mengurangkan jurang maklumat.

Hal ini bukan sahaja berlaku akibat kesan program khusus sekolah bestari, tetapi juga melalui program nasional yang digerakkan sendiri oleh kerajaan sejak era Tun Dr. Mahathir Mohamad sehingga sekarang.

Namun begitu, banyak lagi usaha yang perlu dilakukan dan sebenarnya kita berada dalam tempoh masa yang kritikal. Sesuatu yang konkrit mesti dilaksanakan dan digerakkan supaya gelombang ketiga dapat dilaksanakan sepenuhnya, sebelum memasuki gelombang keempat iaitu menjadikan teknologi sebagai pengupaya sepenuhnya dalam P&P (2010-2020).

Semoga semua pihak memberi sokongan padu kepada program Jerayawara Pembestarian Sekolah.


Sumber : http://www.utusan.com

Memanfaatkan peranan ibu bapa di dalam peningkatan pengintegrasian ICT di sekolah

SAMBUTAN Hari Guru tahun ini seperti lazimnya, tidak kurang hebatnya. Saya berpeluang untuk turut serta dalam sambutan tahun ini yang diadakan dengan jayanya di Kuantan, Pahang menerusi pameran sekolah bestari.

Di pameran tersebut, kami telah mempamerkan hasil penarafan sekolah-sekolah di Pahang berdasarkan piawaian kelayakan sekolah bestari (Smart School Qualification Standards, SSQS), dan perisian berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

Berdasarkan pemerhatian saya selama tiga hari saya berinteraksi bersama ibu bapa di tapak pameran tersebut, terdapat dua perkara utama yang boleh dijadikan panduan untuk pihak pentadbir sekolah dan guru-guru meningkatkan keyakinan serta penglibatan ibu bapa. Pihak sekolah wajar meneliti dan mengatur langkah strategik berdasarkan pemerhatian ini ke arah peningkatan prestasi sekolah.

Perkara pertama yang amat memberansangkan saya ialah kesedaran ibu bapa terhadap peranan ICT di dalam memperkayakan pengalaman pembelajaran anak-anak. Ibu bapa dilihat memberi galakkan dan tunjuk ajar kepada anak-anak untuk mencuba perisian yang dipamerkan.

Ini bermaksud ibu bapa mempunyai keyakinan serta pengetahuan tentang peranan ICT di dalam membantu anak-anak meningkatkan daya pembelajaran. Maka, peranan guru wajar membuktikan kesinambungan di antara keyakinan dan kepekaan ibu bapa dengan kemahiran guru untuk memperkayakan aktiviti pembelajaran menerusi pengintegrasian ICT.

Guru-guru telah pun terlatih untuk menggunakan ICT. Kini kemahiran tersebut haruslah digunakan untuk mengintegrasikan ICT dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Jika kemahiran pengintegrasian kurang, pihak sekolah wajar mengadakan sesi peningkatan kemahiran. Hal ini boleh diadakan secara tidak formal berdasarkan perkongsian amalan terbaik oleh guru-guru yang lebih berpengalaman.

Perkara kedua yang diperhatikan ialah keprihatinan ibu bapa terhadap tahap pembudayaan pengintegrasian ICT sekolah hasil dari penarafan 1 hingga 5 bintang berdasarkan piawaian kelayakan sekolah bestari. Ibu bapa begitu berminat untuk mengetahui prestasi sekolah anak masing-masing dari segi pengintegrasian ICT.

Soalan-soalan yang diajukan membuktikan kesediaan ibu bapa untuk mendorong dan menyokong pihak sekolah dalam usaha untuk mempertingkat pengayaan penyampaian pembelajaran dan pengajaran menggunakan ICT.

Oleh itu pihak sekolah perlu membangunkan strategi untuk melibatkan ibu bapa dalam aktiviti berteraskan ICT. Ini tidak harus tertumpu pada meminta bantuan kewangan untuk membeli peralatan komputer sahaja. Dua contoh tindakan yang boleh diatur oleh pihak sekolah.

Pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti untuk menghuraikan pelan pengintegrasian ICT sekolah kepada ibu bapa. Ini boleh memberi kefahaman yang mendalam tentang pendekatan pedagogi menggunakan ICT yang akan digunakan oleh guru-guru.

Justeru, ibu bapa boleh memberi sokongan yang lebih bermakna sama ada kepada pihak sekolah atau pun di rumah bersama anak-anak.

Selain itu, pihak sekolah juga boleh meminta sokongan ibu bapa bertujuan meningkatkan kemahiran guru-guru untuk mengintegrasikan ICT. Malah, ada amalan terbaik di mana Ibu bapa memberi sokongan dari segi mendapatkan kepakaran yang diperlukan.

Jelas sekali, pihak sekolah tidak boleh lagi member alasan yang ibu bapa tidak menyokong peggunaan ICT di sekolah, Malah, pihak sekolah harus membuktikan innovasi pendekatan penyampaian P&P menggunakan ICT di mana berpatutan. Dengan begini, maka sejajarlah perkembangan guru dengan tema Hari Guru tahun ini iaitu Guru Pembina Negara Bangsa.

Sumber : http://www.tutor.com.my/


JADUAL ICTL

Pesan Cikgu

Tokoh Peramal ICT Islam

Syeikh Ahmad al-Fathani

Dilahirkan di Kampung Jambu, Negeri Jerim, Patani pada 10 April 1856 dengan nama Syeikh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa bin Wan Muhammad bin Wan Muhammad Zainal Abidin, Syeikh Ahmad al-Fathani disifatkan sebagai pemikir terbesar dunia Melayu dalam semua aspek merangkumi dunia dan akhirat. Kajian dan penyelidikan mendapati beliau menguasai 47 bidang ilmu termasuk politik, ekonomi, seni, budaya dan pentadbiran.

Pengkaji sejarah ulama Nusantara, Wan Mohd Shaghir Abdullah, 60, berkata pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani tidak terbatas kepada bidang agama semata-mata, malah lebih daripada itu - merentasi dunia politik, seni bina, seni halus, budaya, ekonomi, kejuruteraan dan banyak lagi.

Syeikh Ahmad al-Fatani juga katanya, seorang ahli fikir yang hebat dari segi politik, pemerintahan dan pentadbiran negara. Pemikirannya dalam bidang ini terserlah menerusi harapan dan wasiat yang ditulisnya untuk raja-raja Melayu di kerajaan Patani, Kelantan, Terengganu, Johor dan Deli.

“Pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani sebenarnya menjangkau masa. Apa yang beliau lihat lebih 100 tahun dapat disaksikan pada masa ini. Pemikiran itu sebenarnya masih releven hingga kini,” kata Wan Mohd Shaghir.

Contohnya, kata beliau, Syeikh Ahmad al-Fathani pada zamannya sudah
melihat kewujudan dan kepentingan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Beliau sudah memikir dan membuat gambaran mengenai penggunaan alat komunikasi yang membolehkan manusia berinteraksi dengan lebih pantas.

Pemikiran beliau mengenai ICT dapat dilihat dalam manuskrip
Mir-atul A'ajib dan Hadiqatul Azhar yang menyatakan: "Dan datang kepada mereka itu sekalian khabar-khabar dari jauh-jauh jajahan dalam beberapa lahzah (kerlipan mata) demikian halnya dengan komputer disentuh pada kalimat dan mengindah-indah mereka itu akan sekian pekerjaan serta dengan lekas dan banyak."

Wan Mohd Shaghir berkata, pada masa itu, peralatan ICT secanggih kini tidak wujud kecuali telegraf berwayar, namun datuknya sudah dapat memikir dan menggambarkan penggunaan alat ICT secanggih kini seperti internet atau e-mel.

Tambahnya, ulama besar itu mempunyai tujuh jenis ilmu. Antara yang menakjubkan adalah ilmu membedah tubuh manusia (perubatan), menghasilkan emas 24 karat menggunakan bahan campuran yang bukan daripada emas (kimia) dan memperkenalkan tempat menyemai tanaman (pertanian).

Wan Mohd Shaghir yang membuat kajian dan penyelidikan mengenai ulama dunia Melayu, termasuk datuknya, pernah berkhidmat dengan Universiti Kebangsaan Malaysia serta Dewan Bahasa dan Pustaka. Menerusi Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Malaysia (Pengkaji) yang didukunginya, beliau turut menghasilkan pelbagai karya penulisan dan mengadakan pameran mengenai Islam dan pelbagai tokoh ulama di Nusantara.

Pengkaji yang berpejabat di Taman Melewar, Batu Caves, Selangor pernah mengadakan pameran mengenai kehebatan ulama Melayu di Kuala Lumpur, Sarawak, Kedah, Indonesia, Brunei dan Thailand. Tulisan pakar pengkaji ini sekarang menjadi kajian dan rujukan di seluruh dunia seperti di Universiti Ohio, Universiti Leiden, British Library, Universiti Monash dan Universiti Brunei Darussalam.

Wan Mohd Shaghir berkata, antara sumbangan terpenting Syeikh Wan Ahmad Fathani bersama ramai anak murid serta ulama lain pada zaman itu adalah merintis pembangunan pendidikan masyarakat Melayu.

Syeikh Ahmad al-Fathani pernah diberi kepercayaaan oleh pemerintah Turki untuk memeriksa kitab sama ada dalam bahasa Arab atau Melayu pada 1884. Dalam usaha itu, beliau meminta pemerintah Turki mencetak secara besar-besaran kitab termasuk kitab Melayu/jawi.

Ideanya adalah sekiranya kitab itu boleh dihasilkan dalam masa singkat, ia boleh disebar dengan lebih meluas, sekali gus turut menyebarkan dakwah Islamiah. Cetusan idea itu adalah kerana ketika itu, golongan ulama dan penulis hanya dapat menyebarkan dakwah Islamiah dengan salinan kitab yang disalin daripada satu kitab ke satu kitab.

Dalam usaha memastikan Islam dapat terus berkembang dalam dunia Melayu, Syeikh Ahmad Fathani memperjuangkan supaya kitab Melayu/jawi dicetak dengan lebih banyak.

Sebagai tokoh ulama yang menguasai pelbagai bidang ilmu, Syeikh Ahmad al-Fathani juga memainkan peranan penting dalam institusi pendidikan pondok. Waktu itulah institusi pendidikan pondok menjadi begitu penting dalam masyarakat dunia Melayu. Kewujudan beberapa sekolah agama tersohor di negara ini adalah atas usaha gigih dan pemikiran ulama ini.

Syeikh Ahmad al-Fathani juga mengarang lebih 160 kitab yang secara umumnya terbahagi kepada tiga jenis iaitu kitab asli berbahasa Arab, berbahasa Melayu dan kitab yang ditashih. Tashih ialah kegiatan memeriksa kitab yang dihasilkan oleh orang lain sebelum dicetak. Beliau menjadi pentashih (pemeriksa) kitab pertama di alam Melayu dan yang pertama memperkenalkan istilah ini pada 1871.

Istilah tashih masih diguna pakai di seluruh dunia. Kitab yang ditashihkan oleh beliau merangkumi hampir semua karya Syeikh Nawawi al-Bantani, termasuk karya ulama seperti, Sayid Abu Bakar Syatha, Imam Sonhaji dan Jaafar Ismail ar-Barzanji.

Kitab asli berbahasa Arab karangan beliau antaranya adalah Jumanat al-Tauhid, Munjiat al-A'wam dan al-Shimar al-Syahiyah. Kitab asli berbahasa Melayu pula daripada Luqtat al-`Ajlan, Tarikh Turki Uthmani, Bisyara al-`Amilin dan `Iqdul Juma-an.

Seperti ulama alam Melayu lain, Syeikh Ahmad al-Fathani turut berpegang teguh kepada tiga bentuk asas agama Islam yang betul menurut jumhur ulama iaitu Fikah Mazhab Al-Syafiie, Akidah Ahlus Sunnah wal Jumaaah serta tasawuf dan tarikat.

sumber : http://mts.kelantan.edu.my

Tokoh ICT Malaysia

Tun Dr Mahathir Mohamad
Tun Dr. Mahathir digelar "Bapa Pemodenan Malaysia" dan merupakan pemimpin yang paling lama memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, iaitu dari 16 Julai 1981 hingga 31 Oktober 2003. Sepanjang 22 tahun beliau memegang jawatan pentadbiran tertinggi negara, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah beliau rancang dan laksanakan.

Dr. Mahathir telah mengubah sektor ekonomi asas negara daripada sebuah negara yang berasaskan pertanian kepada sebuah negara berasaskan perindustrian pada awal 80-an dan seterusnya berkembang menjadi sebuah negara K-Ekonomi.
Projek MSC, bandar pintar dan kerajaan elektronik telah membuka ruang kepada era kehidupan yang berteraskan kepada penyebarluasan ilmu atau k-era. Walaupun masih baru, era ini menjanjikan perubahan mutlak kerana ia akan memberikan definisi baru tanggapan manusia terhadap dunia.

Pada zaman ini, ilmu pengetahuan dapat menghasilkan tingkatan yang menjangkaui aset fizikal dan komoditi dari segi nilai, kepentingan dan kaitannya dengan kemajuan. Jelaslah penggunaan ICT di Malaysia telah memudahkan kewujudan dan perkongsian ilmu yang telah melenyapkan sempadan dan membuka ruang tanpa batasan.

Pelbagai projek gergasi telah diilhamkan oleh Dr. Mahathir. Antara yang terawal adalah seperti
projek pengeluaran kereta Proton melalui HICOM (Heavy Industries Corporation of Malaysia. Selain projek kereta nasional, satu lagi projek besar (mega project) yang beliau cetus ialah Koridor Raya Multimedia atau Multimedia Super Corridor (MSC). Projek ini diilhamkan dan direalisasikan memandangkan Dr. Mahathir telah sedar akan peri pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam dunia perdagangan masa kini dan masa depan. Ekonomi berasaskan pengetahuan yang dirangsangkan oleh pembinaan MSC adalah peringkat ketiga peralihan ekonomi Malaysia – yang akan membawa negara ke taraf negara maju menjelang 2020. Antara lainnya, projek MSC merangkumi aplikasi-aplikasi seperti kerajaan elektronik, tele-perubatan, dan kad pintar serbaguna.

Pada 1990 Dr Mahathir melancarkan
Wawasan 2020 – pelan sembilan cabaran yang menggariskan hasrat dan halatuju kerajaan dan rakyat Malaysia iaitu untuk mencapai taraf negara maju menjelang 2020. Taraf negara maju yang dibayangkan Dr Mahathir bukanlah yang meniru cara hidup di negara-negara maju yang ada ketika ini, tetapi yang berlandaskan moral dan nilai-nilai murni mengikut acuan Malaysia sendiri.

Projek-projek besar yang dibangunkan dan direalisasikan semasa beliau menjadi 'CEO' Malaysia antaranya ialah
Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Stadium Nasional Bukit Jalil, Litar Antarabangsa Sepang, tempat perlumbaan sukan permotoran berprestij, Formula One dan Menara Berkembar Petronas. Projek-projek ini secara tidak langsung berjaya meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara sedang membangun yang dikenali dunia. Malah corak pentadbiran dan ketegasan yang ditunjukkan oleh Dr. Mahathir semasa menjadi Perdana Menteri menyebabkan negara ini disegani dunia.

Sepanjang tempoh 22 tahun sebagai Perdana Menteri, Dr. Mahathir telah membawa Malaysia ke persada kecemerlangan. Malaysia telah melalui pelbagai pembaharuan fizikal, mental dan sosial. Malaysia telah menjadi negara yang disegani dan dihormati di pentas dunia. Malaysia mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dikalangan negara-negara maju dunia. Kejayaan Malaysia sebagai negara membangun dan sebuah negara Islam yang unggul di rantau ini telah diiktiraf dunia.

sumber :http://mts.kelantan.edu.my

Tokoh ICT Antarabangsa


Bill Gates

Bill Gates adalah salah sebuah orang yang paling berpengaruh itu di dunia. Dia adalah cofounder satu yang terbanyak dikenali jenama dalam industri komputer dengan setiap meja hampir bahagian atas komputer menggunakan sekurang-kurangnya satu atur cara perisian daripada Microsoft. Menurut Forbes majalah, Bill Gates adalah manusia yang terkaya di dunia dan telah memegang untuk bertahun-tahun kedudukan nombor satu.

Gates telah dilahirkan dan tumbuh ke atas di Seattle, Washington USA. Bapanya, William H Gates II adalah satu peguam Seattle dan ibunya, Mary Maxwell Gates adalah seorang guru sekolah dan pengerusi kebajikan United Way. Gates dan dua orang kakaknya telah satu didikan yang selesa, dengan Gates mampu untuk menghadiri menengah eksklusif "Sekolah Tepi Tasik".

Bill Gates dimulakan bersekolah di Universiti Harvard dalam 1973 di mana dia berjumpa dengan Paul Allen. Gates dan Allen memujuk satu versi bahasa pengaturcaraan BASIC, yang merupakan asas untuk MITS Altair (mikrokomputer pertama boleh didapati). Dia tidak meneruskan untuk bergraduat daripada Universiti Harvard sebagai dia dikekalkan usia anaknya untuk memulakan apa ialah menjadi syarikat perisian komputer terbesar di dunia; Syarikat Microsoft.

Bill Gates dan Microsoft Corporation
"Bagi membolehkan orang dan syarikat-syarikat seluruh dunia untuk menyedari mereka potensi penuh." Penyata Misi Microsoft
Selepas tercicir Harvard Bill Gates dan rakan kongsinya Paul Allen menyerang merevolusikan industri komputer. Gates dipercayai sepatutnya ada sebuah komputer di setiap meja pejabat dan di setiap rumah.

Dalam 1975 syarikat Micro-soft telah dibentuk, yang merupakan singkatan sesuatu mikrokomputer perisian. Ia tidak lama lagi menjadi hanya "Microsoft"® dan bertindak untuk mengubah sepenuhnya kegunaan orang jauh komputer-komputer.

Microsoft menolong untuk membuat komputer lebih mudah untuk diguna dengan nya maju dan dibelikan perisian, dan berjaya satu kejayaan komersial. Kejayaan Microsoft dimulakan dengan komputer MS-DOS sistem pengendalian yang Gates berlesen kepada IBM. Pintu gerbang juga menyerang melindungi kerabat-kerabat diraja yang dia boleh memperolehi daripada perisian komputer oleh dengan agresif bertempur dengan semua bentuk cetak rompak perisian, dengan berkesan mencipta pasaran perisian itu runcit yang kini wujud hari ini. Langkah ini adalah agak kontroversi pada masa sebagai ia adalah kebebasan berkongsikan yang dihasilkan banyak pembaharuan dan kemajuan dalam baru membentuk industri perisian. Ia tetapi adalah ini menahan cetak rompak perisian, yang adalah akan menjadi tengah dalam kejayaan komersial besar yang Microsoft bertindak untuk mencapai.

Bill Gates bersara sebagai CEO Microsoft pada 2008.

Kritikan Bill Gates
Dengan kejayaan besarnya dalam industri perisian komputer juga datang banyak kritikan. Dengan falsafah perniagaannya yang bercita-cita tinggi dan agresif, Gates atau Microsoftnya peguam-peguam telah masuk dan keluar perlagaan bilik-bilik perbicaraan pertempuran sah hampir sejak Microsoft dimulakan.

Monopoli Microsoft menyerang sepenuhnya berpengaruh ia setiap pasar memasuki terus sama ada pengambilalihan, taktik perniagaan agresif atau satu kombinasi mereka. Banyak syarikat-syarikat teknologi terbesar telah bertanding secara sah pada tindakan-tindakan Microsoft, termasuk Apple Computer, Netscape, Opera, WordPerfect, dan matahari Microsystems.

Nilai Bersih Bill Gates
Dengan dianggarkan satu kekayaan $53 bilion dalam 2006, Bill Gates adalah manusia yang terkaya di dunia dan dia sepatutnya bermula untuk mendapatkan biasa dengan tempat jumlah sebagai dia telah menjadi sana dari pertengahan ninties sehingga kini. Pelabur terkenal Warren Buffett adalah diperolehi tentang Gates walaupun dengan dianggarkan satu $46 bilion dalam 2006.

Microsoft bukan sahaja telah dibuat Bill Gates sangat kaya walaupun. Menurut Forbes majalah perniagaan dalam 2004 Paul Allen, Microsoft cofounder adalah manusia terkaya kelima di dunia dengan dianggarkan satu $21 bilion. Manakala kawan masa Bill Gates yang panjang dan Microsoft CEO, Steve Ballmer adalah manusia terkaya ke-19 di dunia di $12.4 bilion.

Kedermawanan Bill Gates
Ada manusia terkaya di dunia telah juga membolehkan Gates mewujudkan satu dunia asas-asas murah hati yang terbesar. Bill dan Melinda Gates Foundation mempunyai satu penganugerahan lebih daripada $28 bilion, dengan pendermaan berjumlah lebih daripada $1 bilion setiap tahun. Yayasan adalah dibentuk dalam 2000 setelah digabungkan "Gates Yayasan Pelajaran" DAN "William H Gates Yayasan". Matlamat mereka adalah untuk "membawa inovasi-inovasi kesihatan di dan pembelajaran kepada masyarakat global".

Bill Gates diteruskan untuk memainkan satu peranan aktif yang sebenar dalam usaha-usaha Microsoft Company, kecuali telah memberi kedudukan CEO mengenai kepada Steve Ballmer. Pintu gerbang pengaruh sekarang jawatan-jawatan "Pengerusi" DAN "Ketua Arkitek Perisian". Dia telah mula yang rancangan-rancangan dia untuk mengambil hati lebih sedikit tanggungjawab-tanggungjawab di Microsoft dan akan akhirnya menumpukan semua masanya untuk Bill & Melinda Gates Foundation.

Dalam 2006, lelaki yang kedua terkaya itu di dunia, Warren Buffett bersumpah untuk diberi banyak nasibnya yang luas untuk Bill dan Melinda Gates Foundation.

Bill Gates Menerima satu KBE

Pada Mac 2005 William H Gates diterima satu "kehormat" pangkat kesatria daripada sang ratu England. Pintu gerbang telah dikurniakan dengan KBE Order (Mengurniakan Keperwiraan Panglima Perintah Yang Paling Cemerlang Itu Empayar British) untuk perkhidmatan-perkhidmatannya dalam mengurangkan kemiskinan dan kesihatan meningkat dalam negara-negara dunia berkembang.
Selepas secara sulit dipegang majlis dalam Buckingham Palace dengan Her Majesty Queen Elizabeth II, Gates mengulas mengenai pengiktirafan..
"Saya adalah telah ditundukkan dan berasa gembira. Saya saya gembira khususnya yang sumbangan kehormatan ini mengiktiraf wira-wira sebenar yayasan kita (Bill Dan Melinda Gates Yayasan) sokong untuk meningkatkan kesihatan dalam negara-negara yang miskin. Kerja mereka yang mustahil adalah bantuan memastikan dunia satu hari itu, tidak kira di mana mereka adalah dilahirkan, akan mendapat peluang yang sama untuk satu kehidupan yang sihat, dan saya adalah berterima kasih untuk dikongsi kehormatan ini dengan mereka."

KBE Order orang British Empire merupakan yang kedua Order yang tertinggi diedarkan, ia tetapi ada hanya satu kehormat pangkat kesatria warganegara yang kerana hanya yang adalah orang British atau satu bahagian Komanwel menerima Order yang penuh. Ini bermakna bahawa Gates tidak menjadi Sir Bill Gates.

Bill Gates tinggal dekat Lake Washington dengan isterinya Melinda Gates yang Perancis dan tiga kanak-kanak mereka. Kepentingan Gates termasuk membaca, golf dan bermain jambatan.


Sumber :http://mts.kelantan.edu.my

Laman Web SMK Berangan

Untuk keterangan lanjut, sila layari http://www.smkberangan.com


Pautan ke blog peserta Pertandingan Blog '1Malaysia'

http://smkberangan.com/blog1malaysia.html


TAHNIAH

Tahniah diucapkan kepada adik Nur Izyan dari 3A1 kerana telah berjaya mendapat tempat pertama dan juga meraih anugerah Blog Paling Popular dalam Pertandingan Blog '1Malaysia'.Hadiah pemenang disampaikan oleh YM Raja Othman Raja Ibrahim - Pegawai Penerangan Tumpat.

MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH PERTANDINGAN BLOG '1MALAYSIA''


Majlis penyampaian diadakan sempena Majlis Penutup & Penyampaian Hadiah Minggu Cakna ICT & Kerjaya SMK Berangan..Majlis disempurnakan oleh YM Raja Othman Raja Ibrahim. Majlis telah diadakan pada 24 April 2010 (Sabtu) yang bertempat di Dataran Perhimpunan sekolah.

Juara - Nur Izyan (3A1)
Hadiah kepada para pemenang Pertandingan Blog '1Malaysia', Pertandingan Kuiz ICT & Poster Digital - Adobe PhotoshopTempat Kedua - Nurul Anis Adnan (3A1)
Tempat Ketiga - Siti Nur Kaiyisah (3M)Saguhati - Muhammad Iqbal (3M)Saguhati - Naqibuddin Awang (5SNS1)Saguhati - Mimi Sharmila (2M)


POSTER MINGGU CAKNA ICT & KERAJAYA 2010APA MAKSUD BAHASA KOMPUTER


Bahasa komputer adalah istilah lain yang lebih meluas bagi bahasa pengaturcaraan. Terdapat dua jenis bahasa komputer iaitu bahasa pengaturcaraan aras rendah dan bahasa pengaturcaraan aras tinggi.

Jenis bahasa komputer

Bahasa aras rendah

Bahasa komputer jenis ini adalah bahasa komputer yang tidak dapat difahami oleh manusia tetapi boleh difahami oleh komputer. Contohnya bahasa mesin (machine code) mempunyai arahan-arahan dalam bentuk bit yang sukar untuk difahami manusia.

Fungsi bahasa ini ialah menghantarkan signal bit melalui get logik, dan seterusnya mengawal input dan output perkakasan.

Bahasa aras tinggi

Bahasa komputer jenis ini adalah bahasa yang boleh difahami oleh manusia tetapi tidak oleh komputer. Ia dicipta untuk memudahkan kerja-kerja mengaturcara. Oleh kerana ia tidak difahami oleh komputer maka ia akan diterjemah kepada bahasa tahap rendah untuk dibaca oleh komputer dengan bantuan pengkompil atau pentafsir. Selalunya ia adalah dalam bentuk Bahasa Inggeris yang disingkatkan ataupun diubah suai.

Contoh-contoh bahasa komputer

  • Aras Rendah
  • Bahasa mesin
  • Bahasa himpunan
  • Aras Tinggi
  • Bahasa pengaturcaraan – contohnya C++
  • Bahasa penskripan – contohnya Python dan Perl
  • Bahasa penanda – bahasa penanda yang terkenal adalah HTML
Sumber : www.in4ict.com